Dokumenty

Verejné obstarávanie

CÚZ je príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom vnútra  SR a podľa zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek na dodanie potravín a  tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb je povinné používať postupy podľa zákona 343/2015 Z. z..

Zverejňovanie informácií:

 

Verejné obstáravanie 2021

 

Kontrakty na rok 2021

 

Iné dokumenty

 

 

 

V prípade problémov so súbormi nás neváhajte kontaktovať.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Archív