Dokumenty

Verejné obstarávanie

CÚZ je príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom vnútra  SR a podľa zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek na dodanie potravín a  tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb je povinné používať postupy podľa zákona 343/2015 Z. z..

Zverejňovanie informácií:

Kontrakty na rok 2024:

Kolektívna zmluva na rok 2024:

Ostatné:

 

Archív - Kontrakty
Archív - Kolektívne zmluvy