Kontakt

Centrum účelových zariadení

Rekreačná 13, 921 01 Piešťany

Tel:  +421 33 762 1127
        +421 33 762 2393
Fax: +421 33 762 1127

E-mail: signalpiestany@gmail.com

Oddelenie rekreačnej starostlivosti MV SR

Oddelenie rekreačnej starostlivosti organizačného odboru sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR /ORS OO SPSČaOÚ MV SR/

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Sídlo kancelárie: Šancová 1, Bratislava

Tel:  +421 2 5751 6631 (interná linka: 80 962 631)
        +421 2 5751 6638 (interná linka: 80 962 638)
        +421 2 5751 6642 (interná linka: 80 962 642)
Fax: +421 2 5751 6643 (interná linka: 80 962 643)

E-mail: rekreacie@minv.sk

Identifikačné údaje

IČO: 42 137 004
DIČ: 2022739697
IČ DPH: SK2022739697