Stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava

Základným poslaním strediska Inštitút pre verejnú správu (IVS) je odborná prí­prava zamestnancov miestnej štátnej správy, zamestnancov MV SR a podieľanie sa na odbornej príprave ďalších zamestnancov verejnej správy a volených predstaviteľov územnej samosprávy.

IVS sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Dúbravka v nádhernom prírodnom prostredí na úpätí Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

Vzdelávaciu činnosť stredisko realizuje prostredníctvom organizovania širokého spektra kvalifikačných kurzov, odborných seminárov, školení a tréningov. Súčasťou činnosti IVS je aj príprava domácich a zahraničných vzdelávacích projektov, ich akreditovanie, vydávanie učebných textov a metodických príručiek, či budova­nie lektorskej základne.

IVS poskytuje pre účastníkov vzdelávacích aktivít komplexné služby s možnosťou ubytovania v jedno, dvoj alebo trojlôžkových účelne zariadených izbách s vlastným sociálnym zariadením. IVS ponúka aj možnosť dlhodobého zmluvného ubytovania.

Počas Vašich podujatí vieme zabezpečiť celodenné stravovanie (raňajky, obed, večera) vo vlastnej jedálni s kapacitou 60 miest. K dispozícii je aj bufet so širokou ponukou nápojov a menších jedál a pochutín.

V prípade záujmu a voľnej kapacity Vám v našej jedálni usporiadame rôzne spoločenské podujatia podľa Vašich predstáv. Pre menšie spoločenské akcie je k dispozícii salónik s kapacitou 30 osôb.

V rámci efektívneho využitia voľných kapacít ponúkame aj pre iné inštitúcie možnosť dohodnúť prenájom celkom siedmich konferenčných miestností s kapacitou od 15 do 100 osôb na účely vzdelávania zamestnancov verejnej správy alebo uskutočnenia rôznych porád, rokovaní a konferencií, vrátane prípravy občerstvenia na objednávku. Taktiež je možné zapožičanie didaktickej techniky a učebných pomôcok ako je flipchart, dataprojektor, magnetická tabuľa a pod. Jedna z konferenčných miestností s kapacitou 36 miest je vybavená tlmočníckym zariadením.

Pre využitie voľného času stredisko ponúka tenisový dvorec a posilňovňu.

VZDELÁVANIE:

CÚZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu si vyhradzuje právo na zmenu termínu, resp. zrušenie vzdelávacej aktivity z organizačných dôvodov. Na každé podujatie bude zaslaná pozvánka. Kontrakt s MV SR znamená, že vzdelávanie je pre  zamestnancov rezortu Ministerstva vnútra SR bez poplatku. Ostatní záujemcovia si hradia účastnícky poplatok uvedený pri každej aktivite.

Na vzdelávacie aktivity sa prihlasuje len na základe pozvánky, ktorú zasielame ca. 2 týždne pred termínom VA

Tieto sú zasielané na prednostov Okresných úradov a vedúcich oddelení, ktorých schválili prednostovia, sekretariáty sekcii MV SR, prípadne vedúcich pracovníkov odborov.

Počet účastníkov na vzdelávacie aktivity je obmedzený

odb. kurz 20 účastníkov / odb. seminár 80 účastníkov

Tieto sú zasielané na prednostov jednotlivých Okresných úradov a vedúcich oddelení, ktorých schválili prednostovia, sekretariáty sekcii MV SR, prípadne vedúcich pracovníkov odborov.

Ďalšie vzdelávacie aktivity budú postupne dopĺňané

Kontakt recepcia:
tel.:     02/60 10 23 00
email: ivs.recepcia@cuz.sk

Hlavný pohľad
Vstupná hala
Vstupná hala
Vstupná hala
Jedáleň
KOngresová sála
Salónik
Konferenčná miestnosť

< Späť